Quy định về Thuế Tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Ngày 06 /04 /2016, Quốc hội ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật liên quan đến lĩnh vực thuế, trong đó sửa đổi bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ có hiệu lực vào ngày 01 / 07 /2016.

Một số điểm mới của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

Thứ nhất về giá bán ra để tính thuế TTĐB, giá này không thấp hơn tỷ lệ % do Chính phủ quy định. Đó là đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa sản xuất trong nước là giá do cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất bán ra nhưng không được thấp hơn tỷ lệ phần trăm (%) so với giá bán bình quân của bên bán hàng là đơn vị trực tiếp sản xuất hoặc nhập khẩu.

Thứ hai, về áp dụng biểu thuế TTĐB mới. Thuế suất thuế TTĐB sửa đổi là thuế suất của những loại xe ô tô, trong đó chủ yếu là nhóm xe ô tô chở người từ chín chỗ ngồi trở xuống. Quy định thuế suất chi tiết hơn cho mỗi nhóm xe dưới 9 chỗ ngồi theo dung tích xi lanh từ dưới 1500 cm3 tới trên 6000 cm3. Căn cứ vào đó, mức thuế suất TTĐB thấp nhất là dòng xe này dưới 1.500cm3 (Từ tháng 7/2016 tới 31/12/2017 là 40%, từ năm 2018 là 35%), đối với xe dung tích xi lanh từ 3.000 cm3 trở lên chịu mức thuế suất cao từ 90 tới 130% và đặc biệt là đối với xe có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 chịu mức thuế suất cao nhất là 150%.

Để tìm hiểu chi tiết Luật số 106/2016/QH13, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.106_2016_qh13_309816

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.