Thanh tra ngân hàng có nội dung gì?

Trong bất kỳ 1 hoạt động quản lý nào, để đảm bảo cho các mục tiêu để đạt hiệu quả tốt, phải tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra. Việc thanh tra ngân hàng cũng nhằm mục đích đó. Thanh tra ngân hàng gồm những công việc sau:

  • Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, việc thực hiện các quy định trong giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.
  • Xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro và tình hình tài chính của đối tượng thanh tra ngân hàng.
  • Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng.
  • Kiến nghị, yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng có biện pháp hạn chế, giảm thiểu và xử lý rủi ro để bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và phòng ngừa, ngăn chặn hành động dẫn đến vi phạm pháp luật.
  • Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

Trên đây là những thông tin mà Oceanlaw cung cấp cho quý khách hàng. Để được trực tiếp tư vấn quý khách hãy liên hệ Oceanlaw để được tư vấn.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.