Xác định đối tượng thu nhập thuế cá nhân như thế nào?

Nộp thuế thu nhập cá nhân chính là nghĩa vụ cơ bản của công dân để đóng góp vào tài sản quốc gia. Vậy nên những đối tượng nào cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 và nghị định hướng dẫn số 65/2013/NĐ-CP thì: “Người nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm những cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế…”. Trong đó:

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

– Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;

– Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

Cách xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú :

Cá nhân cư trú

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

– Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp: Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế.

– Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là đối tượng cư trú của nước nào thì cá nhân đó là đối tượng cư trú tại Việt Nam.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện trên.

Để xác định chính xác mình cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không quý khách hãy liên hệ Oceanlaw để được tư vấn.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.