Tổ chức tín dụng có hình thức như thế nào?

Tổ chức tín dụng chính là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng có nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng những dịch vụ thanh toán. Theo Luật Tổ chức tín dụng 2010, những hình thức của tổ chức tín dụng bao gồm:

  • Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần.
  • Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
  • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
  • Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.
  • Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức dưới hình thức hợp tác xã.
  • Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

Để hiểu hơn về vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ Oceanlaw để được tư vấn thêm.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.