Tóm tắt nội dung Bộ luật tố tụng dân sự 2004

Bộ luật tố tụng dân sự 2004 đã được thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2005. Bộ luật tố tụng dân sự 2003 gồm có 36 chương, 418 điều quy định cụ thể những vấn đề liên quan đến tố tụng dân sự.

Nội dung cơ bản của Bộ luật tố tụng dân sự 2003 bao gồm:

Phần 1. Những quy định chung: phần này quy định các nội dung cơ bản như nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ luật tố tụng dân sự; những nguyên tắc cơ bản khi tham gia tố tụng dân sự; thẩm quyền của tòa án theo cấp, theo lãnh thổ; theo vụ việc; án phí, lệ phí…

Phần 2. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm: quy định trình tự, thủ tục giải quyết vụ án cấp sơ thẩm từ thụ lý vụ án đến thủ tục mở phiên tòa xét xử đến thủ tục nghị án và tuyên án…

Phần 3. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm

Phần 4. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật: thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

Phần 5. Thủ tục giải quyết việc dân sự: những vụ việc liên quan đến tuyên bố một người mất tích…

Phần 6. Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài

Phần 7. Thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án

Phần 8. Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự

Phần 9. Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự: quy định thẩm quyền của tòa án Việt Nam trong việc giải quyết các vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài, thủ tục tương trợ tư pháp trong hoạt động tố tụng dân sự.

Những quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự để đảm bảo quá trình tố tụng tại tòa án được diễn ra theo đúng các nguyên tắc xét xử của tòa, đảm bảo đúng nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Để được cung cấp bản đầy đủ quý khách hãng hãy liên hệ tới Oceanlaw để được tư vấn và cung cấp lịp thời nhất.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.