Trả lời câu hỏi về gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Trả lời câu hỏi về gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Câu hỏi của khách: Tôi đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp cho giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đó đã hết hạn được 4 tháng mà quên không làm thủ tục gia hạn nhãn hiệu.  Trong trường hợp này, tôi cần làm gì? Liệu tôi có tiếp tục gia hạn được nữa hay không?
Oceanlaw tư vấn : Theo các quy định của pháp luật Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải gia hạn trong sáu tháng trước ngày hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ, nếu không văn bằng bảo hộ coi như bị hết hiệu lực. mạc dù vậy, có rất nhiều trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu vô tình đã quên và để quá thời gian nêu trên mà không tiến hành việc gia hạn văn bằng bảo hộ.
Quên không gia hạn nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa.

Trả lời câu hỏi về gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn muộn chính là việc chủ sở hữu nhãn hiệu đã không thực hiện việc thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo đúng với thời hạn. Đơn yêu cầu gia hạn nhãn hiệu có thể được nộp muộn nhưng không được muộn quá 6 tháng và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn. Nếu quá 06 tháng hiệu lực của Giấy chứng nhận nhãn hiệu hoàn toàn bị xóa bỏ và muốn được bảo hộ lại nhãn hiệu này, chủ sở hữu của nhãn hiệu này buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký mới nhãn hiệu.
Như vậy thì nhãn hiệu hàng hóa của khách hàng đã hết hạn cách đây chừng 4 tháng thì khách hàng vẫn có thể gia hạn vào giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này được.
Để duy trì được hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ như sau:
Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật Oceanlaw)
Bản gốc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
Luật sư Oceanlaw sẽ thay mặt quý khách hàng làm việc tại Cục sở hữu trí tuệ cho tới khi quý khách hàng nhận lại được giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được thực hiện gia hạn hiệu lực mà quý khách hàng không cần phải trực tiếp tới Cục sở hữu trí tuệ hoặc quan tâm bất kỳ tới vấn đề nào liên quan đến thủ tục gia hạn.

>>> Tư vấn gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu
>>> Hướng dẫn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.