Hướng dẫn ghi nhãn mỹ phẩm như thế nào?

Trong quá trình công bố mỹ phẩm khách hàng phải soạn hồ sơ công bố, trong đó quý khách phải ghi nhãn mỹ phẩm thì mới có thể công bố sản phẩm. Nhãn mỹ phẩm là 1 bản viết, bản vẽ, chữ, hình,… được dán, in ấn trên sản phẩm.
Quá trình ghi nhãn mỹ phẩm để làm nội dung về mỹ phẩm để người dùng có thể nhận biết về sản phẩm và làm cơ sở lựa chọn và sử dụng. Đặc biệt, ghi nhãn mỹ phẩm còn hỗ trợ quảng bá thương hiệu mỹ phẩm tốt hơn và căn cứ vào đó để cơ quan nhà nước kiểm tra và giám sát.
Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về ghi nhãn mỹ phẩm cụ thể như sau:

1. Vị trí nhãn mỹ phẩm

Nhãn mỹ phẩm cần phải được gắn trên hàng hóa, bao bì của mỹ phẩm mà người tiêu dùng có thể nhận biết dễ dàng. Trên sản phẩm ghi đầy đủ những nội dung, quy định của nhãn sản phẩm.

2. Kích thước, hình thức và nội dung của nhãn

– Doanh nghiệp tự xác định kích thước của nhãn dù thế phải bảo đảm thông tin ghi trên nhãn cần dễ đọc, rõ ràng, chính xác, trung thực và phản ánh đúng tính năng của mỹ phẩm đó.
– Màu sắc của chữ, hình ảnh, dấu hiệu, chữ số, hình vẽ, ký hiệu  trên nhãn mỹ phẩm cần phải rõ ràng và hài hòa với nhãn sản phẩm.

3. Ngôn ngữ ghi trên nhãn

Ngôn ngữ được nghi trên nhãn phải được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, về thông tin hướng dấn người dùng, địa chỉ, tên công ty và một số lưu ý khi sử dụng phải được viết bằng tiếng Việt để người dùng dễ hiểu.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.