Hướng dẫn thủ tục công bố hợp quy thực phẩm

Đối với thực phẩm và các sản phẩm phụ gia của thực phẩm sản xuất đều cần phải xin giấy chứng nhận hợp quy thực phẩm theo quy định hiện hành. Nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin nhanh chóng tiện lợi về Công bố hợp quy thực phẩm chúng tôi đưa ra những hồ sơ thủ tục cần thiết nhằm giúp các bạn hàng giải quyết nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hoàn thành hồ sơ thủ tục trong thời gian ngắn nhất.

1. Hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm có:

•    Công bố hợp quy dựa vào kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định, hồ sơ này bao gồm:
–    Bản công bố hợp quy;
–    Bản thông tin chi tiết sản phẩm;
–    Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp;
–    Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hay tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hay ISO 22000 hoặc tương đương.
•    Công bố hợp quy dựa vào kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hồ sơ này có:
–    Bản công bố hợp quy;
–    Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;
–    Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong khoảng 12 tháng;
–    Kế hoạch kiểm soát chất lượng;
–    Kế hoạch giám sát định kỳ;
–    Báo cáo đánh giá hợp quy;
–    Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hay ISO 22000 hay tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hay tương đương.

2. Thẩm quyền tiếp nhận bản công bố hợp quy phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Bộ Y tế:  nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy quy định an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, có: thực phẩm chức năng; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; những sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.
Sở Y tế: tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy quy định an toàn thực phẩm đối với một số sản phẩm sản xuất trong nước của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn trừ một vài sản phẩm do Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý tiếp nhận hồ sơ.

3. Thời hạn: 15 ngày.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc và nhận tư vấn kèm theo.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.