Thủ tục sửa đổi văn bằng nhãn hiệu tại Việt Nam

Thủ tục sửa đổi văn bằng nhãn hiệu tại Việt Nam

Để đảm bảo quyền cũng như lợi ích hợp pháp, khi có sự thay đổi tên công ty hay thay đổi địa chỉ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì các Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần tiến hành các thủ tục ghi nhận sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở Cục Sở Hữu Trí Tuệ.
Sau khi được Cục sở hữu trí tuệ ở Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Quý khách có nhu cầu tư vấn sửa đổi, chuyển nhượng văn bằng nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Oceanlaw, Công ty Luật Oceanlaw để được tư vấn và thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết để sửa đổi, chuyển nhượng văn bằng. Với các dịch vụ chuyên nghiệp, chi phí thích hợp và luôn đảm bảo sự thành công và hài lòng của khách hàng luôn là phương trâm hoạt động của chúng tôi.
Sửa đổi văn bằng nhãn hiệu
Thủ tục sửa đổi, bổ sung và chuyển đổi văn bằng nhãn hiệu:

Thủ tục sửa đổi văn bằng nhãn hiệu tại Việt Nam

1.Sửa đổi và bổ sung văn bằng nhãn hiệu:

– Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo về từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi và bổ sung các tài liệu đơn.
– Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung Mẫu nhãn hiệu,các danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng kí nhãn hiệu, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, mang theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với các bản tài liệu ban đầu đã nộp.
– Việc sửa đổi và bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi ( về khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung bộc lộ trong danh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng kí nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi mở rộng phạm vi (về khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.
– Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên và địa chỉ của người nộp đơn, tác giả.
– Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì cần phải được làm thành văn bản theo mẫu 01-SĐĐ quy định trong Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan tới nhiều đơn, với điều kiện người yêu cầu phải nộp lệ phí dựa theo số lượng đơn tương ứng.
– Việc sửa đổi, bổ sung đơn, kể cả thay đổi về người được uỷ quyền, do người nộp đơn chủ động thực hiện hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ phải được thể hiện bằng văn bản, ghi rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung và kèm theo chứng từ nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký.

2. Chuyển giao văn bằng nhãn hiệu:

– Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong những thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hay những quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận về việc chuyển giao đơn cho người khác. Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao tiến hành theo mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Trong yêu cầu ghi nhận về việc chuyển giao đơn phải có những tài liệu chứng minh người được chuyển giao đáp ứng yêu cầu về quyền đăng kí.

3. Công việc của Oceanlaw:

– Soạn thảo hồ sơ hợp pháp theo quy định pháp luật;
– Xem xét khả năng pháp lý, các trường hợp cần bổ sung theo đơn sửa chữa, chuyển đổi văn bằng nhãn hiệu;
– Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục hành chính với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Đại diện Quý khách hàng nộp và nhận kết quả từ Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam.
– Tiến hành giải trình, bổ sung đơn nếu cần thiết;
>>> Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam    
>>> Bảo hộ nhãn hiệu trong TPP

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.