Tìm hiểu về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Tìm hiểu về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Ngày 14/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); Nghị định có một số nội dung chính sau:

Nghị định 15/2015/NĐ-CP này quy định về lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư hay tối thiểu bằng 10% của phần vốn trên 1.500 tỷ đồng (nếu dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng).

Hình thức đối tác đầu tư công PPP

Quy định chi tiết Dự án được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

  • Phù hợp với lĩnh vực đầu tư quy định tại Nghị định này;
  • Có khả năng thu hút và tiếp nhận nguồn vốn thương mại, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nhà đầu tư;
  • Có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên tục, ổn định, đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng;
  • Có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên, trừ dự án đầu tư theo hợp đồng O&M (Hợp đồng Kinh doanh – Quản lý)  và dự án quy định tại Nghị định này.

Đồng thời, Nghị định quy định nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn hoặc giảm tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định đó thay thế cho Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư bằng hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao.

Quý khách hàng có thể download Nghị định 15/2015/NĐ-CP tại đây:  15-2015-nd_-cp_

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.