Tư vấn về sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn về sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Ghi nhận sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu: Do nhu cầu thay đổi của các chủ sở hữu như: thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, nơi ở cần thay đổi nội dung giấy chứng nhận cho phù hợp với giấy tờ hiện tại…Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, khi có nhu cầu thay đổi các nôi dung Văn bằng bảo hộ, ví dụ thay đổi tên công ty, hay thay đổi địa chỉ công ty thì cần tiến hành thủ tục ghi nhận sửa đổi các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ .

Tư vấn về sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khi cá nhân/ tổ chức được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, giấy chứng nhận nhãn hiệu này được bảo hộ trong 10 năm kể từ ngày đăng ký, và chủ sở hữu thay đổi các thông tin là điều không thể tránh khỏi.
Khi sửa đổi trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cá nhân hoặc tổ chức cần phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định. Và chỉ sửa đổi, bổ sung những phần mà Luật cho phép quy định tại Điều 97 Luật Sở Hữu Trí Tuệ.

Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Trường hợp không phải đóng phí khi thay đổi, sửa đổi văn bằng
– Sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ.
– Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng, đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
– Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 hướng dẫn cụ thể về việc sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
– Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó, trong trường hợp này chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.
– Trường hợp phát hiện có thiếu sót trong văn bằng bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ tự mình hoặc theo yêu cầu của người phát hiện ra thiếu sót tiến hành thu hồi văn bằng bảo hộ có thiếu sót và cấp văn bằng bảo hộ mới.
– Ghi nhận thay đổi tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, thu hẹp phạm vi bảo hộ và sửa đổi bản mô tả tính chất và chất lượng cũng như danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế về việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ. Khi xét thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố các quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.
Trong trường hợp ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người yêu cầu thông báo về dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người chủ đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hay sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.
>>> Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam    
>>> Sửa đổi văn bằng nhãn hiệu

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.